Συμβουλευτική και θεραπεία ζεύγους και οικογένειας

Συμβουλευτική και θεραπεία ζεύγους και οικογένειας

Η συμβουλευτική και θεραπεία ζεύγους και οικογένειας ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την συζυγική ,συντροφική ή οικογενειακή σχέση. Αντικείμενό της είναι η διαχείριση διαζυγίων, ο οικογενειακός  προγραμματισμός, η ενδυνάμωση της συντροφικής σχέσης, κ.τ.λ.