Συμβουλευτική γονέων

Συμβουλευτική γονέων

     Στην συμβουλευτική γονέων ασχολούμαστε με την μετάβαση στον κόσμο των γονέων, τις δεξιότητες του αποτελεσματικού γονέα, την συμβολή των ορίων, την διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού και γενικότερα στην βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, την διαμόρφωση των ρόλων και την υποστήριξη των γονέων σε ενδεχόμενες κρίσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον ρόλο τους αυτό.