Ατομική συμβουλευτική

Η ατομική συμβουλευτική διεξάγεται μεταξύ του σύμβουλου ψυχικής υγείας και του/της συμβουλευμένου/ης, και αποβλέπει στην προώθηση της ψυχικής υγείας του/της συμβουλευμένου/ης, βοηθώντας τον/την να επιτύχει καλύτερη προσαρμογή, μεγαλύτερη αυτογνωσία και πιο αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης των δυσκολιών του/της(Μαλικιώση-Λοϊζου, 2017). 


Περιλαμβάνει την προώθηση της ψυχικής υγείας, την υποστήριξη σε δύσκολες εμπειρίες ζωής, τον προσδιορισμό στόχων, την εκπαίδευση στην Θετική Διεκδικητική Συμπεριφορά, την διαχείριση θυμού και γενικά την βοήθεια στον άνθρωπο ώστε να ζήσει μια πιο ολοκληρωμένη, εποικοδομητική και δημιουργική ζωή σύμφωνα με τον τρόπο που την ορίζει ο καθένας.