Τι είναι η αυτοεκτίμηση; Η αίσθηση της προσωπικής σας αξίας

Η αυτοεκτίμηση είναι η υποκειμενική σας αίσθηση της συνολικής προσωπικής σας αξίας. Παρόμοια με τον αυτοσεβασμό, περιγράφει το επίπεδο εμπιστοσύνης στις ικανότητες και τις ιδιότητες σας.


Το να έχετε υγιή αυτοεκτίμηση μπορεί να επηρεάσει τα κίνητρά σας, την ψυχική σας ευεξία και τη συνολική ποιότητα ζωής σας. Ωστόσο, η αυτοεκτίμηση που είναι είτε πολύ υψηλή είτε πολύ χαμηλή μπορεί να είναι προβληματική. Αν κατανοήσετε καλύτερα ποιο είναι το μοναδικό σας επίπεδο αυτοπεποίθησης μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε μια ισορροπία που είναι κατάλληλη για εσάς.


Τα βασικά στοιχεία της αυτοεκτίμησης περιλαμβάνουν την αυτοπεποίθηση, τα αισθήματα ασφάλειας, την ταυτότητα, το αίσθηση του ανήκειν, το αίσθημα ικανότητας.


Άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά με την αυτοεκτίμηση περιλαμβάνουν την αυτοεκτίμηση, την αυτοαξια και τον αυτοσεβασμό.

Η αυτοεκτίμηση τείνει να είναι χαμηλότερη στην παιδική ηλικία και αυξάνεται κατά την εφηβεία, καθώς και την ενήλικη ζωή, φτάνοντας τελικά σε ένα αρκετά σταθερό και διαρκές επίπεδο. Αυτό κάνει την αυτοεκτίμηση παρόμοια με τη σταθερότητα των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας με την πάροδο του χρόνου.


Η αυτοεκτίμηση επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τις σχέσεις σας, τη συναισθηματική σας υγεία και τη γενική σας ευημερία. Επηρεάζει επίσης τα κίνητρα, καθώς τα άτομα με υγιή, θετική άποψη για τον εαυτό τους κατανοούν τις δυνατότητές τους και μπορεί να αισθάνονται έμπνευση για να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις.


Κάποια βασικά χαρακτηριστικά της υγιούς αυτοεκτίμησης είναι μια σταθερή κατανόηση των δεξιοτήτων κάποιου, η ικανότητα να διατηρεί κανείς υγιείς σχέσεις με τους άλλους ως αποτέλεσμα μιας υγιούς σχέσης με τον εαυτό του, ρεαλιστικές και κατάλληλες προσωπικές προσδοκίες, κατανόηση των αναγκών του ατόμου και ικανότητα έκφρασης αυτών των αναγκών.


Τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση τείνουν να αισθάνονται λιγότερο σίγουροι για τις ικανότητές τους και μπορεί να αμφιβάλλουν για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μπορεί να μην έχουν κίνητρο να δοκιμάσουν νέα πράγματα επειδή δεν πιστεύουν ότι μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους. Όσοι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να έχουν προβλήματα με τις σχέσεις και την έκφραση των αναγκών τους. Μπορεί επίσης να βιώνουν χαμηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης και να αισθάνονται ότι δεν είναι αγαπητοί και ανάξιοι.


Τα άτομα με υπερβολικά υψηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να υπερεκτιμούν τις δεξιότητές τους και μπορεί να αισθάνονται ότι δικαιούνται να πετύχουν, ακόμη και χωρίς την ικανότητα να υποστηρίξουν την πίστη τους στον εαυτό τους. Μπορεί να παλεύουν με ζητήματα σχέσεων και να εμποδίζουν τον εαυτό τους από τη βελτίωση του εαυτού τους επειδή είναι τόσο προσηλωμένοι στο να βλέπουν τον εαυτό τους τέλειο.


Πολλοί θεωρητικοί έχουν γράψει για τη δυναμική που εμπλέκεται στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης. Η έννοια της αυτοεκτίμησης παίζει σημαντικό ρόλο στην ιεραρχία των αναγκών του ψυχολόγου Abraham Maslow, η οποία απεικονίζει την εκτίμηση ως ένα από τα βασικά ανθρώπινα κίνητρα.

Ο Maslow πρότεινε ότι τα άτομα χρειάζονται τόσο την εκτίμηση από τους άλλους ανθρώπους όσο και τον εσωτερικό αυτοσεβασμό για να χτίσουν την εκτίμηση. Και οι δύο αυτές ανάγκες πρέπει να εκπληρωθούν προκειμένου ένα άτομο να αναπτυχθεί ως άτομο και να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αυτοεκτίμηση είναι μια έννοια που διαφέρει από την αυτο-αποτελεσματικότητα, η οποία περιλαμβάνει πόσο καλά πιστεύετε ότι θα χειριστείτε μελλοντικές ενέργειες, επιδόσεις ή ικανότητες.


Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση. Η αυτοεκτίμησή σας μπορεί να επηρεαστεί από την ηλικία, την αναπηρία, κάποια ασθένεια, τις σωματικές ικανότητες, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τα μοτίβα σκέψης.


Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις έχει επίσης αποδειχθεί ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αυτοεκτίμηση. Επιπλέον, γενετικοί παράγοντες που βοηθούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός ατόμου μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο, αλλά οι εμπειρίες ζωής θεωρείται ότι είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας.

Συχνά είναι οι εμπειρίες μας που αποτελούν τη βάση για τη συνολική αυτοεκτίμηση. Για παράδειγμα, η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να προκαλείται από υπερβολικά επικριτικές ή αρνητικές αξιολογήσεις από την οικογένεια και τους φίλους. Όσοι βιώνουν αυτό που ο Carl Rogers ανέφερε ως άνευ όρων θετικό σεβασμό θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν υγιή αυτοεκτίμηση.


Υπάρχουν μερικοί απλοί τρόποι για να καταλάβετε εάν έχετε υγιή αυτοεκτίμηση. Πιθανότατα έχετε υγιή αυτοεκτίμηση εάν αποφύγετε να μένετε σε παλαιότερες αρνητικές εμπειρίες, αν πιστεύεται  ότι είστε ίσος με όλους τους άλλους, ούτε καλύτερος ούτε χειρότερος, αν εκφράζετε τις ανάγκες σας, αν αισθάνεστε σίγουροι, αν έχετε θετική ματιά στη ζωή, αν λέτε όχι όταν θέλετε, αν βλέπετε τα συνολικά δυνατά και αδύνατα σημεία σας και τα αποδέχεστε.


Η ύπαρξη υγιούς αυτοεκτίμησης μπορεί να σας παρακινήσει να πετύχετε τους στόχους σας, επειδή είστε σε θέση να πλοηγηθείτε στη ζωή γνωρίζοντας ότι είστε σε θέση να επιτύχετε αυτό που βάλατε στο μυαλό σας. Επιπλέον, όταν έχετε υγιή αυτοεκτίμηση, μπορείτε να θέσετε τα κατάλληλα όρια στις σχέσεις και να διατηρήσετε μια υγιή σχέση με τον εαυτό σας και τους άλλους.


Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Μπορεί να πιστεύετε ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι από εσάς, να δυσκολευτείτε να εκφράσετε τις ανάγκες σας, να εστιάζετε στις αδυναμίες σας, να νιώθετε συχνά φόβο, αμφιβολία για τον εαυτό σας και ανησυχία. Μπορεί να έχετε αρνητική άποψη για τη ζωή και να αισθάνεστε έλλειψη ελέγχου, να έχετε έντονο φόβο αποτυχίας, να έχετε πρόβλημα να δεχτείτε θετικά σχόλια, να δυσκολεύεστε να πείτε όχι και να θέσετε όρια, να βάζετε τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές σας.


Η χαμηλή αυτοεκτίμηση έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε μια ποικιλία διαταραχών ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αγχωδών διαταραχών και των καταθλιπτικών διαταραχών. Μπορεί επίσης να δυσκολευτείτε να επιδιώξετε τους στόχους σας και να διατηρήσετε υγιείς σχέσεις. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ποιότητα ζωής σας και αυξάνει τον κίνδυνο να βιώσετε αυτοκτονικές σκέψεις.


Η υπερβολικά υψηλή αυτοεκτίμηση συχνά χαρακτηρίζεται λανθασμένα ως ναρκισσισμός, ωστόσο υπάρχουν ορισμένα διακριτά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν αυτούς τους όρους. Τα άτομα με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά μπορεί να φαίνεται να έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, αλλά η αυτοεκτίμησή τους μπορεί να είναι υψηλή ή χαμηλή και είναι ασταθής, αλλάζει συνεχώς ανάλογα με τη δεδομένη κατάσταση.


 Όσοι έχουν υπερβολική αυτοεκτίμηση μπορεί να ασχολούνται με το να είναι τέλειοι, να επικεντρώνονται στο να έχουν πάντα δίκιο, να πιστεύουν ότι δεν μπορούν να αποτύχουν, να πιστεύουν ότι είναι πιο ικανοί ή καλύτεροι από τους άλλους, να εκφράζουν μεγαλειώδεις ιδέες, να υπερεκτιμούν κατάφωρα τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.


Όταν η αυτοεκτίμηση είναι πολύ υψηλή, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σχέσεων, δυσκολία με κοινωνικές καταστάσεις και αδυναμία αποδοχής κριτικής.

Ευτυχώς, υπάρχουν βήματα που μπορείτε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τις αντιλήψεις σας για τον εαυτό σας και την πίστη στις ικανότητές σας. Πώς χτίζετε την αυτοεκτίμηση; Μερικές ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την αυτοεκτίμησή σας περιλαμβάνουν:


Γίνετε πιο ενήμεροι για τις αρνητικές σκέψεις. Μάθετε να αναγνωρίζετε τις παραμορφωμένες σκέψεις που επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή σας.


Προκαλέστε τα πρότυπα αρνητικής σκέψης. Όταν βρίσκεστε σε αρνητική σκέψη, προσπαθήστε να αντιμετωπίσετε αυτές τις σκέψεις με πιο ρεαλιστικές ή/και θετικές.


Χρησιμοποιήστε θετική αυτοομιλία. Εξασκηθείτε να απαγγέλλετε θετικές επιβεβαιώσεις στον εαυτό σας.


Ασκήστε την αυτοσυμπόνια. Εξασκηθείτε στο να συγχωρείτε τον εαυτό σας για λάθη του παρελθόντος και προχωρήστε μπροστά αποδεχόμενοι όλα τα μέρη του εαυτού σας.


Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να συμβάλλει ή να είναι σύμπτωμα διαταραχών ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του άγχους και της κατάθλιψης. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να μιλήσετε με έναν γιατρό ή έναν θεραπευτή σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν ψυχοθεραπεία, φάρμακα ή συνδυασμό και των δύο.


Αν και ορισμένες από τις αιτίες της χαμηλής αυτοεκτίμησης δεν μπορούν να αλλάξουν, όπως οι γενετικοί παράγοντες, οι εμπειρίες της πρώιμης παιδικής ηλικίας και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, υπάρχουν βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια και αξία. Να θυμάστε ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι λιγότερο άξιος από τον άλλο. Το να το έχετε υπόψη σας μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε μια υγιή αίσθηση αυτοεκτίμησης.