Ο Δεκάλογος του αποτελεσματικού γονέα

   Οι αποτελεσματικοί γονείς:

 

  • Καλλιεργούν τον αμοιβαίο σεβασμό στην σχέση τους με τα παιδιά τους, χτίζοντας μια ισότιμη σχέση μαζί τους, όπου ο ένας θα σέβεται τα δικαιώματα του άλλου και θα υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη.
  • Δεν επικρίνουν την συμπεριφορά των παιδιών τους, αλλά, δίνουν έμφαση στην θετική συμπεριφορά και επισημαίνουν την προσπάθεια, την συνεργασία και την συνεισφορά.
  • Αποδέχονται τα παιδιά τους ‘όπως είναι και όχι όπως θα ήθελαν να είναι. Επιδεικνύοντας αποδοχή, βοηθούν τα παιδιά τους να αισθανθούν καλά με τον εαυτό τους και να επιτύχουν τους στόχους που αυτά θέτουν.
  • Βοηθούν τα παιδιά τους να γίνουν υπεύθυνα και ανεξάρτητα, ενθαρρύνοντας τα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
  • Αφήνουν τα παιδιά να διδάσκονται από τις συνέπειες των πράξεων τους, αποφεύγοντας μία σχέση που βασίζεται στην ανταμοιβή και στην τιμωρία
  • Έχουν το θάρρος να μην είναι τέλειοι. Αναγνωρίζουν τις δυνατότητές τους και δεν έχουν υπέρμετρες απαιτήσεις από τον εαυτό τους. Έτσι ενθαρρύνουν και τα παιδιά τους να έχουν το θάρρος να μην είναι τέλεια και να δέχονται τις δυνατότητές τους.
  • Θέτουν λογικούς κανόνες και όρια, δεν έχουν υπερβολικές προσδοκίες και ζουν σύμφωνα με τους κανόνες που θέτουν.
  • Ακούν προσεκτικά αυτό που θέλουν να πουν τα παιδιά τους και κατανοούν τα συναισθήματά τους.
  • Παίρνουν τα παιδιά στα σοβαρά και ενδιαφέρονται για όλα όσα έχουν σημασία για αυτά.
  • Κατανοούν και εκτιμούν την πορεία της εξέλιξής τους.