Θυμός

     Υπάρχουν κάποια συναισθήματα, ο φόβος, η αγωνία, ο πόνος, η λύπη, η ενοχή, η ντροπή, η ζήλεια, τα οποία όταν βιώνονται έντονα, τείνουμε να τα μεταφράζουμε ως θυμό. Ο θυμός, συνήθως εμφανίζεται ως απάντηση σε κάποιο εξωτερικό ερέθισμα, το οποίο εκλαμβάνεται ως απειλή, ζημιά, αδικία ,ή ματαίωση επιθυμιών ή στόχων και γι’ αυτό αναφέρεται ως “δευτερεύον” συναίσθημα. Μπορεί να οδηγήσει σε έντονη λεκτική διέγερση και να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτό συμβαίνει, κυρίως, όταν εκδηλώνεται έντονα, ακατάλληλα και εμφανίζεται επανειλημμένα, οπότε και χρειάζεται να διερευνηθούν βαθύτερα αίτια. Ένας θυμωμένος άνθρωπος ενδεχομένως να χάνει την αυτοσυγκράτηση και την αντικειμενικότητά του, χωρίς αυτό, όμως, να σημαίνει ότι θα εμφανίσει επιθετική συμπεριφορά. Κατά την προσπάθεια διαχείρισής του, προσπαθούμε να κυριαρχήσουμε στον εαυτό μας και όχι στους άλλους. Η υγιής έκφρασή του, περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, την αναγνώριση και αποδοχή του ως φυσιολογικό συναίσθημα.