Επιλογή επαγγέλματος

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στην επιλογή επαγγέλματος;
       Αρχικά είναι πολύ σημαντικό να αποφύγουμε να καθοδηγήσουμε τα παιδιά σε μια επαγγελματική κατεύθυνση με γνώμονα την οικονομική εξασφάλιση και την κοινωνική καταξίωση, παραγνωρίζοντας τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες τους, στα οποία οφείλουμε να είμαστε δεκτικοί. Φροντίζουμε να παρέχουμε πολλαπλά ερεθίσματα στα παιδιά, ώστε να αναπτυχθεί η προσωπικότητά τους και να καλλιεργηθούν οι δεξιότητές τους.
Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η συνέπεια μεταξύ πράξεων και λέξεων είναι εξαιρετικά σημαντικές για το παιδί. Επομένως, μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά στην επιλογή επαγγέλματος, όταν είμαστε οι ίδιοι οργανωμένοι και συγκροτημένοι, κοινωνικοί, λαμβάνουμε αποφάσεις με δημοκρατικές διαδικασίες, αναζητούμε τρόπους διαρκούς εξέλιξης σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουμε όλες τις μορφές ατομικής ανάπτυξης.