Διαζύγιο και παιδί

     Τα παιδιά μπορούν να βγουν από τη διαδικασία του διαζυγίου συναισθηματικά υγιή και απολύτως προσαρμοσμένα στη νέα πραγματικότητα, όταν οι γονείς καταβάλλουν μια συνειδητά επιμελή προσπάθεια ώστε να διαχειρίζονται τα προσωπικά ζητήματα του διαζυγίου τους ώριμα και υπεύθυνα. Ο έλεγχος των συναισθημάτων οργής, πόνου, φόβου και ματαίωσης που βιώνουν οι γονείς, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε τα παιδιά να νιώσουν προστατευμένα .Σημαντικό ρόλο παίζει, επίσης, η όσο το δυνατόν αμεσότερη προσαρμογή των γονέων στις ανάγκες των παιδιών που προκύπτουν με την έλευση του διαζυγίου. Τα παιδιά διαθέτουν εκείνο το μηχανισμό, που με τη βοήθεια των γονέων θα τα διευκολύνει στην περίπτωση του διαζυγίου να μειώσουν σημαντικά τις έντονες συναισθηματικές τους αντιδράσεις σε διάστημα περίπου δύο ετών. Το 1/3 των παιδιών που επανεξετάστηκαν 5 χρόνια μετά το διαζύγιο ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση ,εφόσον οι γονείς είχαν επιδείξει συνέπεια και υπευθυνότητα στην ανατροφή και επίβλεψή τους. Ένα διαζύγιο συχνά επιφέρει κάποιες δυσκολίες στα παιδιά. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δυσκολιών προϋπάρχουν του χωρισμού. Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα της συμπεριφοράς και της σχολικής επίδοσης καθώς και οι δυσκολίες και οι συγκρούσεις στην οικογένεια συνήθως ήταν εμφανείς και πριν από το διαζύγιο. Απλώς ,οι αλλαγές και το στρες που ακολουθούν το χωρισμό τείνουν να επιδεινώνουν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα.