Γονεϊκότητα

     Ασκούμε το γονικό μας ρόλο, σύμφωνα με τα βιώματα που έχουμε από τους δικούς μας γονείς ,από άλλα πρότυπα του περιβάλλοντός μας καθώς και από άλλα κοινωνικά πρότυπα. Έτσι, κάθε άτομο ως γονέας διαμορφώνει έναν ξεχωριστό τύπο, ενδεικτικό όλων των παραπάνω. Καλός γονέας μπορεί να γίνει εκείνος που πρώτα έχει αγαπήσει τον εαυτό του και ταυτόχρονα έχει αποδεχτεί ότι δεν υπάρχει ούτε πρότυπο γονέα, ούτε τέλειος γονέας! Σταχυολογώντας ορισμένα χαρακτηριστικά ενός “καλού” γονέα, θα λέγαμε ότι:
     -έχει αυτογνωσία
     -ασκεί αυτοκριτική, αναγνωρίζει και παραδέχεται τα λάθη του
     -έχει αυτοκυριαρχία στις αντιδράσεις του
     -δεν είναι εγωκεντρικός
     -αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και την ψυχολογία του παιδιού του και φροντίζει γι’ αυτά.

 

Ένα πρώτο βήμα για την επιτυχή άσκηση του γονεϊκού ρόλου είναι η ικανοποίηση βασικών αναγκών ενός παιδιού:

  • σωματική φροντίδα
  • ασφάλεια και στοργή
  • καθοδήγηση και έλεγχο
  • προώθηση της υπευθυνότητας και της ανεξαρτησίας.      

     Ορισμένες από τις δεξιότητες του αποτελεσματικού γονέα είναι:                                                                                                                                                   
-ισότιμη σχέση με το παιδί και επίτευξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
-έμφαση στη θετική συμπεριφορά και επισήμανση της προσπάθειας.
-αποδοχή του παιδιού όπως είναι.
-ενθάρρυνση του παιδιού για ανάληψη πρωτοβουλιών.
-αποφυγή ανταμοιβής/τιμωρίας αλλά διδασκαλία από τις συνέπειες των πράξεων του.
-θέσπιση λογικών κανόνων και ορίων και συνέπεια σε αυτά.
-ενεργητική ακρόαση και κατανόηση συναισθημάτων.
-κατανόηση και εκτίμηση της εξέλιξης των παιδιού.                                                         

      Τέλειος γονέας δεν υπάρχει. Υπάρχει αποτελεσματικός γονέας. Οι γονείς είναι κανονικοί άνθρωποι, με αδυναμίες, προτερήματα και ελαττώματα. Αυτό είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό και κυρίως αποδεκτό τόσο από τους ίδιους όσο και από τα παιδιά τους. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί ευκολότερα η εκατέρωθεν αποδοχή και η επιτυχημένη δόμηση της σχέσης.