Αυτοεκτίμηση στα παιδιά

Η αυτοεκτίμηση αποτελεί βασικό συστατικό για την ευημερία, την ευτυχία και την εξέλιξη του ατόμου. Αναπτύσσεται νωρίς στη ζωή του παιδιού και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκειά της. Ως γονείς μπορούμε να συμβάλλουμε δραστικά στην ανάπτυξή της:

 

 • Προσέχουμε πώς μιλάμε στο παιδί.

 • Δείχνουμε εμπιστοσύνη.

 • Είμαστε οι ίδιοι θετικά πρότυπα.

 • Αναγνωρίζουμε και αναδιατυπώνουμε λανθασμένες αντιλήψεις.

 • Το βοηθάμε να μιλά ανοιχτά και ελεύθερα.

 • Είμαστε υποστηρικτικοί και περιποιητικοί.

 • Δίνουμε θετική και σαφή ανατροφοδότηση.

 • Δημιουργούμε ένα ασφαλές και στοργικό οικογενειακό περιβάλλον.

 • Αποφεύγουμε τις συγκρίσεις.

 • Το ενθαρρύνουμε να συμμετέχει σε δημιουργικές δραστηριότητες.

 • Χρησιμοποιούμε τη “γλώσσα” της αυτοεκτίμησης.

 Οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του παιδιού, ενθαρρύνοντάς το να μιλά ανοιχτά και ελεύθερα! Εκείνοι που επιτρέπουν στα παιδιά τους να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, είτε τα θετικά είτε τα αρνητικά, σε ένα άνετο και δεκτικό περιβάλλον και που τους δίνουν αρκετό χρόνο για να μιλήσουν αντιμετωπίζοντας αυτά που τους λένε με κατανόηση και περίσκεψη, τα βοηθούν να ενδυναμώσουν την προσωπική τους ανάπτυξη.