Αυτοεικόνα

Αυτοεικόνα είναι το τελικό αποτέλεσμα της σύνθεσης της αυτογνωσίας με την αυτοαντίληψη και παίζει καθοριστικό ρόλο στις κάθε είδους επιλογές του ατόμου.

 

Ο όρος αυτοαντίληψη αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας. Η αυτοαντίληψη περιέχει όλες τις αξιολογήσεις και τα συμπεράσματα που βγάζει κάποιος για τον εαυτό του. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την αυτοαντίληψη είναι η οικογένεια, το σχολείο, το φύλο κι η φυσική εμφάνιση του ατόμου.

 

Η αυτοεκτίμηση αναφέρεται στο αίσθημα αξίας που έχει ο καθένας για τον εαυτό του. Ένας άνθρωπος με αυτοεκτίμηση, εκτιμά και εμπιστεύεται τις δυνάμεις του χωρίς να τις υπερεκτιμά.

 

Η αδυναμία διαμόρφωσης μιας θετικής αυτοεικόνας αποτελεί μια από τις αιτίες που οδηγούν αρκετά άτομα στην άρνηση και την αποτυχία, ενώ αντίθετα, μια ιδιαίτερη θετική αυτοεικόνα αποτελεί σύνηθες χαρακτηριστικό των επιτυχημένων ανθρώπων.

 

Η εικόνα για τον εαυτό επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και τη συμπεριφορά των άλλων καθώς και τον εαυτό του μέσα σε αυτό.

 

Αυτό επιτυγχάνεται με διαρκείς συγκρίσεις είτε προς τα άνω είτε προς τα κάτω γεγονός που αποτελεί συνάρτηση της ίδιας της αυτοεικόνας.

 

Η έλλειψη σαφήνειας στην αυτοαντίληψη συνεπάγεται και έλλειψη ακρίβειας στην αντίληψη του περιβάλλοντος.

 

Όσο σαφέστερη είναι η αυτογνωσία και όσο μεγαλύτερη είναι η αυτοπεποίθηση του ατόμου, τόσο ευκολότερη είναι η λήψη των αποφάσεων και πιο επιτυχημένη η επαγγελματική και προσωπική επιλογή.