Αυτογνωσία

Με τον όρο αυτογνωσία εννοείται η γνώση που έχει το άτομο για τον εαυτό του.Στην πραγματικότητα η αυτογνωσία δεν είναι μια κατάσταση αλλά μια διαδικασία.Αναφέρεται στον βαθμό επίγνωσης που έχουμε για τον εαυτό μας.


Αυτογνωσία σημαίνει γνωριμία και επίγνωση των αντιδράσεων του εαυτού. Είναι η γνώση που έχει το άτομο για τη συμπεριφορά του, τις στάσεις, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματά του.


Δεν βρίσκονται όλοι οι άνθρωποι στο ίδιο επίπεδο αυτογνωσίας. Άλλοι γνωρίζουν τον εαυτό τους περισσότερο και άλλοι λιγότερο.


Σημαντικό ρόλο στην αυτογνωσία παίζει ο αριθμός, η ποιότητα, η ποικιλία και η διάρκεια της επικοινωνίας που έχει κάθε άνθρωπος με τα άλλα άτομα του περιβάλλοντός του.


Για να αποκτήσει κάποιος αυτογνωσία, πρέπει να έχει και την εμπειρία του πως αντιδρούν οι άλλοι μαζί του. Μπορεί να πιστεύει μερικά πράγματα για τον εαυτό του, τα οποία όμως θα επιβεβαιωθούν ή θα απορριφθούν από τις αντιδράσεις των άλλων απέναντι του. Η επικοινωνία επικυρώνει ή καταρρίπτει τη γνώση που πιστεύει κανείς ότι έχει για τον εαυτό του.


Οι αντιδράσεις των άλλων δεν επικυρώνουν ή απορρίπτουν μόνο αλλά βοηθούν και στη γνωριμία με τον εαυτό.


Οι άνθρωποι που κατακτούν αυτογνωσία σε ικανοποιητικό βαθμό, αντιμετωπίζουν τα συναισθήματά τους με τρόπο που μπορεί να ενισχύσει άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους: είναι αυτόνομοι και σίγουροι για τα όριά τους.Έχουν καλή ψυχική υγεία και τείνουν να υιοθετούν μια θετική στάση απέναντι στη ζωή.


Όταν βρίσκονται σε κακή διάθεση, δεν την αναμασούν ούτε κατακυριεύονται από αυτήν και ως εκ τούτου είναι σε θέση να απαλλαγούν από αυτή γρηγορότερα.Αναπτύσσεται έτσι στο άτομο η ικανότητα να αποδέχεται κατ’ αρχάς την ύπαρξη μιας ευρείας γκάμας συναισθημάτων, όπως χαρά, ευτυχία, θυμός, φόβος, έκπληξη, αηδία, απογοήτευση, ενθουσιασμός, μίσος και πολλά άλλα.Επιπλέον, μαθαίνει να βιώνει και να εκφράζει τα συναισθήματα αυτά χωρίς να αποκλείει όσο έχουν μια πιο αρνητική χροιά ή είναι πιο δυσάρεστα.


Τέλος, καταφέρνει να τα επεξεργάζεται και να τα διαχειρίζεται, να αναπτύσσεται μέσα από αυτά.