Αυτοβελτίωση

Αυτοβελτίωση

Η θεραπευτική διαδικασία και αλλαγή από την οπτική του πελάτη

Σε αυτήν την εργασία ασχολούμαστε με την εμπειρία του πελάτη που ζητάει και λαμβάνει ψυχοθεραπεία. Το πρόβλημα με την τρέχουσα έρευνα για τη συμβουλευτική είναι

Διαβάστε περισσότερα »