Έξεύρεση εναλλακτικών λύσεων

      “Τα παιδιά έχουν ταλέντο να υπομένουν, που πηγάζει από την άγνοια ύπαρξης εναλλακτικών λύσεων”, Maya Angelou, Αμερικανίδα ποιήτρια.

      Η τεχνική αναζήτησης και εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων, είναι μια δεξιότητα που όταν κατακτηθεί οδηγεί τους γονείς σε αποτελεσματικότερη γονεϊκή συμπεριφορά. Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, οδηγεί στην εξεύρεση εκείνης που είναι η καταλληλότερη, από κοινού με το παιδί, δημιουργώντας του την πεποίθηση ότι είναι ικανό να βρίσκει μόνο του τη λύση. Ο γονέας δεν προσφέρει τη λύση, αλλά καθοδηγεί το παιδί να σκεφτεί μόνο του, να ενεργοποιηθεί, να εφεύρει πιθανές λύσεις και να τις αξιολογήσει, καλλιεργώντας έτσι την κριτική του σκέψη και ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή του.
     Έτσι την επόμενη φορά, που θα μας προσεγγίσει το παιδί μας για να μας εκφράσει ένα πρόβλημά του, ας μη βιαστούμε να συμβουλέψουμε, ας ξεκινήσουμε το διάλογο με τη φράση “Θέλεις να δούμε μερικά πράγματα που θα μπορούσες να κάνεις γι’ αυτό;” Η απόκριση του παιδιού και τα αποτελέσματα αυτής της τεχνικής σίγουρα θα μας εκπλήξουν ευχάριστα και θα λειτουργήσουν εποικοδομητικά!